NỞ RỘ XU HƯỚNG TỔ CHỨC CƯỚI NGOÀI TRỜI CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU

Hoa kỳ vẫn dẫn đầu về thị trường xuất khẩu của Việt Nam , theo sau là EU và Trung Quốc