Xem ngày cưới 2018: trọn vẹn và hạnh phúc

Việc đầu tiên trong lên kế hoạch tổ chức đám cưới chính là chọn ngày cho phù hợp. Tham khảo lịch ngày cưới đẹp trong năm 2018 để chọn ra ngày cưới hoàn hảo nhất cho mình nhé!

 

Ngày cưới đẹp năm Mậu Tuất 2018

Dưới đây là danh sách cụ thể xem ngày cưới năm 2018 – Mậu Tuất theo lịch Âm – Dương để bạn dễ dàng tham khảo:

Tháng 1

Âm lịch: Tháng Nhâm Tý – năm Đinh Dậu

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 2 1/1/2018 15/11/2017 Quý Tỵ
Thứ 3 2/1/2018 16/11/2017 Giáp Ngọ
Thứ 4 3/1/2018 17/11/2017 Ất Mùi
Thứ 5 4/1/2018 18/11/2017 Bính Thân
Thứ 3 9/1/2018 23/11/2017 Tân Sửu
Thứ 4 10/1/2018 24/11/2017 Nhâm Dần
Thứ 5 11/1/2018 25/11/2017 Quý Mão
Thứ 7 13/1/2018 27/11/2017 Ất Tỵ
CN 14/1/2018 28/11/2017 Bính Ngọ
Thứ 2 15/1/2018 29/11/2017 Đinh Mùi
Thứ 3 16/1/2018 30/11/2017 Mậu Thân

Âm lịch: Tháng Quý Sửu – năm Đinh Dậu

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 4 17/1/2018 1/12/2017 Kỷ  Dậu
Thứ 6 19/1/2018 3/12/2017 Tân Hợi
Thứ 7 20/1/2018 4/12/2017 Nhâm Tý
Thứ 7 27/1/2018 11/12/2017 Kỷ Mùi
Thứ 2 29/1/2018 13/12/2017 Tân Dậu
Thứ 4 31/1/2018 15/12/2017 Quý Hợi

Tháng 2

Âm lịch: Tháng Quý Sửu – năm Đinh Dậu

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 5 1/2/2018 16/12/2017 Giáp Tý
Thứ 7 3/2/2018 18/12/2017 Bính Dần
CN 4/2/2018 19/12/2017 Đinh Mão
Thứ 5 8/2/2018 23/12/2017 Tân Mùi
Thứ 7 10/2/2018 25/12/2017 Quý Dậu
Thứ 2 12/2/2018 27/12/2017 Ất Hợi
Thứ 3 13/2/2018 28/12/2017 Bính Tý
Thứ 5 15/2/2018 30/12/2017 Mậu Dần

Âm lịch: Tháng Giáp Dần – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 6 16/2/2018 1/1/2018 Kỷ Mão
Thứ 4 21/2/2018 6/1/2018 Giáp Thân
Thứ 6 23/2/2018 8/1/2018 Bính Tuất
CN 25/2/2018 10/1/2018 Mậu Tý
Thứ 2 26/2/2018 11/1/2018 Kỷ Sửu
Thứ 3 27/2/2018 12/1/2018 Canh Dần
 

Tháng 3

Âm lịch: Tháng Giáp Dần – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 2 5/3/2018 18/1/2018 Bính Thân
Thứ 4 7/3/2018 20/1/2018 Mậu Tuất
Thứ 6 9/3/2018 22/1/2018 Canh Tý
Thứ 7 10/3/2018 23/1/2018 Tân Sửu
CN 11/3/2018 24/1/2018 Nhâm Dần
Thứ 2 12/3/2018 25/1/2018 Quý Mão

Âm lịch: Tháng Ất Mão – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 7 17/3/2018 1/2/2018 Mậu Thân
Thứ 3 20/3/2018 4/2/2018 Tân Hợi
Thứ 6 23/3/2018 7/2/2018 Giáp Dần
Thứ 3 27/3/2018 11/2/2018 Mậu Ngọ
Thứ 5 29/3/2018 13/2/2018 Canh Thân

Tháng 4

Âm lịch: Tháng Ất Mão – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
CN 1/4/2018 16/2/2018 Qúy Hợi
Thứ 4 4/4/2018 19/2/2018 Bính Dần
Thứ 5 5/4/2018 20/2/2018 Đinh Mão
CN 8/4/2018 23/2/2018 Canh Ngọ
Thứ 3 10/4/2018 25/2/2018 Nhâm Thân
Thứ 6 13/4/2018 28/2/2018 Ất Hợi
Thứ 7 14/4/2018 29/2/2018 Bính Tý

Âm lịch: Tháng Bính Thìn – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 2 16/4/2018 1/3/2018 Mậu Dần
Thứ 3 17/4/2018 2/3/2018 Kỷ Mão
Thứ 2 23/4/2018 8/3/2018 Ất Dậu
Thứ 4 24/4/2018 9/3/2018 Bính Tuất
Thứ 5 26/4/2018 11/3/2018 Mậu Tý
Thứ 7 28/4/2018 13/3/2018 Canh Dần
CN 29/4/2018 14/3/2018 Tân Mão

Tháng 5

Âm lịch: Tháng Bính Thìn – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 7 5/5/2018 20/3/2018 Đinh Dậu
Thứ 3 8/5/2018 23/3/2018 Canh Tý
Thứ 5 10/5/2018 25/3/2018 Nhâm Dần
Thứ 6 11/5/2018 26/3/2018 Quý Mão
CN 13/5/2018 28/3/2018 Ất Tỵ

Âm lịch: Tháng Đinh Tỵ – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 3 15/5/2018 1/4/2018 Đinh Mùi
Thứ 4 16/5/2018 2/4/2018 Mậu Thân
Thứ 2 21/5/2018 7/4/2018 Quý Sửu
Thứ 4 23/5/2018 9/4/2018 Ất Mão
CN 27/5/2018 13/4/2018 Kỷ Mùi
Thứ 2 28/5/2018 14/4/2018 Canh Thân

 

Tháng 6

Âm lịch: Tháng Đinh Tỵ – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 7 2/6/2018 19/4/2018 Ất Sửu
CN 3/6/2018 20/4/2018 Bính Dần
Thứ 2 4/6/2018 21/4/2018 Đinh Mão
Thứ 6 8/6/2018 25/4/2018 Tân Mùi
Thứ 7 9/6/2018 26/4/2018 Nhâm Thân
Thứ 4 13/6/2018 30/4/2018 Bính Tý

Âm lịch: Tháng Mậu Ngọ – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 6 15/6/2018 2/5/2018 Mậu Dần
Thứ 7 16/6/2018 3/5/2018 Kỷ Mão
CN 17/6/2018 4/5/2018 Canh Thìn
Thứ 2 25/6/2018 12/5/2018 Mậu Tý
Thứ 4 27/6/2018 14/5/2018 Tân Mão
Thứ 6 29/6/2018 16/5/2018 Nhâm Thìn

Tháng 7

Âm lịch: Tháng Mậu Ngọ – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 2 9/7/2018 26/5/2018 Nhâm Dần
Thứ 3 10/7/2018 27/5/2018 Quý Mão
Thứ 4 11/7/2018 28/5/2018 Giáp Thìn
Thứ 5 12/7/2018 29/5/2018 Ất Tỵ

Âm lịch: Tháng Kỷ Mùi – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
CN 15/7/2018 3/6/2018 Mậu Thân
Thứ 2 16/7/2018 4/6/2018 Kỷ Dậu
CN 22/7/2018 10/6/2018 Ất Mão
Thứ 2 23/7/2018 11/6/2018 Bính Thìn
Thứ 6 27/7/2018 15/6/2018 Canh Thân
Thứ 7 28/7/2018 16/6/2018 Tân Dậu
CN 29/7/2018 17/6/2018 Nhâm Tuất


Tháng 8

Âm lịch: Tháng Kỷ Mùi – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 5 2/8/2018 21/6/2018 Bính Dần
Thứ 6 3/8/2018 22/6/2018 Đinh Mão
Thứ 7 4/8/2018 23/6/2018 Mậu Thìn
Thứ 4 8/8/2018 27/6/2018 Nhâm Thân
Thứ 5 9/8/2018 28/6/2018 Quý Dậu
Thứ 6 10/8/2018 29/6/2018 Giáp Tuất

Âm lịch: Tháng Canh Thân – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 7 11/8/2018 1/7/2018 Nhâm Tuất
Thứ 3 14/8/2018 4/7/2018 Mậu Dần
Thứ 4 15/8/2018 5/7/2018 Kỷ Mão
Thứ 5 16/8/2018 6/7/2018 Canh Thìn
Thứ 4 22/8/2018 12/7/2018 Bính Tuất
Thứ 5 23/8/2018 13/7/2018 Đinh Hợi
CN 26/8/2018 16/7/2018 Canh Dần
Thứ 2 27/8/2018 17/7/2018 Tân Mão
Thứ 3 28/8/2018 18/7/2018 Nhâm Thìn

Tháng 9

Âm lịch: Tháng Mậu Thân – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 3 4/9/2018 25/7/2018 Quý Tỵ
Thứ 6 7/9/2018 28/7/2018 Nhâm Dần
Thứ 7 8/9/2018 29/7/2018 Quý Mão
CN 9/9/2018 30/7/2018 Giáp Thìn

Âm lịch: Tháng Tân Dậu – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 2 10/9/2018 1/8/2018 Ất Tỵ
Thứ 7 15/9/2018 6/8/2018 Canh Tuất
CN 16/9/2018 7/8/2018 Tân Hợi
Thứ 7 22/9/2018 13/8/2018 Đinh Tỵ
Thứ 5 27/9/2018 18/8/2018 Nhâm Tuất
Thứ 6 28/9/2018 19/8/2018 Quý Hợi
Thứ 5 27/9/2018 18/8/2018 Nhâm Tuất

 

Tháng 10

Âm lịch: Tháng Tân Dậu – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 2 1/10/2018 22/8/2018 Bính Dần
Thứ 3 2/10/2018 23/8/2018 Đinh Mão
Thứ 5 4/10/2018 25/8/2018 Kỷ Tỵ

Âm lịch: Tháng Nhâm Tuất – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 5 11/10/2018 3/9/2018 Bính Tý
CN 14/10/2018 6/9/2018 Kỷ Mão
Thứ 2 15/10/2018 7/9/2018 Canh Thìn
Thứ 3 16/10/2018 8/9/2018 Tân Tỵ
Thứ 4 17/10/2018 9/9/2018 Nhâm Ngọ
CN 21/10/2018 13/9/2018 Bính Tuất
Thứ 3 23/10/2018 15/9/2018 Mậu Tý
Thứ 7 27/10/2018 19/9/2018 Nhâm Thìn
CN 28/10/2018 20/9/2018 Quý Tỵ
Thứ 2 29/10/2018 21/9/2018 Giáp Ngọ

Tháng 11

Âm lịch: Tháng Nhâm Tuất – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
CN 4/11/2018 27/9/2018 Canh Tý

Âm lịch: Tháng Quý Hợi – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 7 10/11/2018 4/10/2018 Bính Ngọ
Thứ 4 14/11/2018 8/10/2018 Canh Tuất
Thứ 5 15/11/2018 9/10/2018 Tân Hợi
Thứ 6 16/11/2018 10/10/2018 Nhâm Tý
Thứ 5 22/11/2018 16/10/2018 Mậu Ngọ
Thứ 6 23/11/2018 17/10/2018 Kỷ Mùi
Thứ 2 26/11/2018 20/10/2018 Nhâm Tuất
Thứ 3 27/11/2018 21/10/2018 Quý Hợi
Thứ 4 28/11/2018 22/10/2018 Giáp Tý
Thứ 6 30/11/2018 24/10/2018 Bính Dần

Tháng 12

Âm lịch: Tháng Quý Hợi – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 3 4/12/2018 28/10/2018 Mậu Thìn
Thứ 4 5/12/2018 29/10/2018 Tân Mùi

Âm lịch: Tháng Giáp Tý – năm Mậu Tuất

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày
Thứ 2 10/12/2018 4/11/2018 Mậu Thìn
Thứ 3 11/12/2018 5/11/2018 Đinh Sửu
Thứ 4 12/12/2018 6/11/2018 Mậu Dần
Thứ 5 13/12/2018 7/11/2018 Kỷ Mão
Thứ 7 15/12/2018 9/11/2018 Tân Tỵ
CN 16/12/2018 10/11/2018 Nhâm Ngọ
Thứ 2 17/12/2018 11/11/2018 Quý Mùi
Thứ 3 18/12/2018 12/11/2018 Giáp Thân
Thứ 5 20/12/2018 14/11/2018 Bính Tuất
Thứ 7 22/12/2018 16/11/2018 Mậu Tý
CN 23/12/2018 17/11/2018 Kỷ Sửu
Thứ 2 24/12/2018 18/11/2018 Canh Dần
Thứ 5 27/12/2018 21/11/2018 Quý Tỵ
Thứ 6 28/12/2018 22/11/2018 Giáp Ngọ
Thứ 7 29/12/2018 23/11/2018 Ất Mùi
CN 30/12/2018 24/11/2018 Bính Thân

 

Xu hướng cưới Cùng loại

ĐIỂM MỚI LẠ TRONG TRANG TRÍ CƯỚI 2018

15-03-2018 - 03:59 PM

Các wedding planner và các dịch vụ trang trí cưới hàng đầu đã chia sẻ...

Xem thêm

TRANG TRÍ CƯỚI BẰNG…LÁ

15-03-2018 - 03:30 PM

Trang trí cưới bằng hoa đã quá quen thuộc, nhưng từ giữa cuối 2017 và sang đến 2018, trang trí...

Xem thêm

DỰ ĐOÁN MÀU CƯỚI “HOT” MÙA HÈ 2018

15-03-2018 - 03:27 PM

Mùa hè, mùa của những sắc màu cưới sôi động và hãy xem xu hướng trang trí 2018...

Xem thêm

12 LƯU Ý KHI LỰA CHỌN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI...

27-02-2018 - 10:34 PM

Để tổ chức một tiệc cưới, để có không gian trang trí tiệc cưới thật phù hợp thì sảnh tiệc...

Xem thêm

12 LƯU Ý KHI LỰA CHỌN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI...

27-02-2018 - 10:30 PM

Để tổ chức một tiệc cưới, để có không gian trang trí tiệc cưới thật phù hợp thì sảnh tiệc...

Xem thêm

TRANG TRÍ CƯỚI NĂM 2018 CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

15-03-2018 - 03:15 PM

Lại một năm qua, thật hào hứng khi giới thiệu với các cô dâu chú rể những xu hướng trang trí...

Xem thêm

10 XU HƯỚNG CƯỚI MỚI NHẤT NĂM 2018 (Phần...

15-03-2018 - 01:50 PM

Để tiệc cưới của bạn thật đặc biệt nhưng cũng thật hiện đại, hãy xem xu hướng cưới 2018 được cập...

Xem thêm

10 XU HƯỚNG CƯỚI MỚI NHẤT NĂM 2018 (Phần...

15-03-2018 - 01:48 PM

Để tiệc cưới của bạn thật đặc biệt nhưng cũng thật hiện đại, hãy xem xu hướng cưới 2018 được cập nhật...

Xem thêm

6 XU HƯỚNG DÙNG HOA TRANG TRÍ MÙA CƯỚI 20...

24-03-2018 - 04:23 PM

Theo dự báo của các chuyên gia trong ngành,...

Xem thêm

KẾ HOẠCH CƯỚI: CHỌN MÀU CƯỚI HỢP VỚI...

23-03-2018 - 09:47 PM

Ngoài lựa chọn trang trí tiệc cưới theo xu hướng của từng năm, các cô dâu chú rể còn...

Xem thêm

KẾ HOẠCH CƯỚI: CHỌN MÀU CƯỚI HỢP VỚI...

23-03-2018 - 09:48 PM

Trong xu hướng 2017, việc lựa chọn màu sắc đám cưới sao cho phù hợp để quyết định trang phục, các...

Xem thêm

CHI PHÍ CƯỚI: CẮT GIẢM SAO CHO HỢP LÝ?

24-03-2018 - 05:10 PM

Cân đối chi phí cho đám cưới để vừa có một ngày cưới trọn vẹn, vừa không phải lo lắng...

Xem thêm

XU HƯỚNG TRANG TRÍ CƯỚI BẰNG...HƯƠNG THẢO...

24-03-2018 - 11:27 AM

Khi xu hướng rustic kết hợp cùng màu greenery, màu xanh lá tươi mát đã trở nên được...

Xem thêm

TRANG TRÍ CƯỚI: CỔNG HOA CƯỚI HÌNH TRÒN...

23-03-2018 - 10:37 PM

Xu hướng trang trí cưới 2018 đang dần trở nên đa dạng hơn khi các nhà trang trí cưới/wedding...

Xem thêm

Giày cưới 2018: Chọn giày cho đám cưới...

24-03-2018 - 04:20 PM

Cô dâu có rất nhiều lựa chọn cho váy cưới trên biển vậy còn giày cưới thì sao?...

Xem thêm

HOA CƯỚI 2018: CHỌN HOA CƯỚI PHÙ HỢP 12...

24-03-2018 - 05:09 PM

Chọn hoa cưới cho ngày cưới trong năm 2018 của bạn với lời khuyên từ chuyên gia phong...

Xem thêm

HOA CƯỚI 2018: CHỌN HOA CƯỚI PHÙ HỢP 12...

24-03-2018 - 05:07 PM

Chọn hoa cưới cho ngày cưới trong năm 2018 của bạn với lời khuyên từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng...

Xem thêm

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH MỜI ĐÁM CƯ...

15-03-2018 - 03:18 PM

Bạn đang tìm cách để đưa cái tôi của mình vào trong bữa tiệc? Hãy thử xem những cách...

Xem thêm

MÀU SẮC ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT MÙA CƯỚI...

23-03-2018 - 10:37 PM

Màu sắc nào sẽ là xu...

Xem thêm